Pilihan Bahasa

Bahasa Malaysia | English

Bahasa Lain

gallery icon publication icon download icon

Pendaftaran dan Menarik Balik Kaveat

Apa Itu Kaveat?

Kaveat ialah penghalang kepada segala urusniaga atas tanah.

Dokumen yang Diperlukan?
 
- menggunakan dua salinan Borang 19B KTN (memasukkan kaveat) Borang 19D (menarik balik kaveat).
- jika Kaveat jenis Lean hendaklah mengemukakan geran / hakmilik semasa pendaftaran (samada memasukkan atau pun menarik balik kaveat).


Pendaftaran Kaveat
- Lengkapkan Borang 19B dan 19D. Semak tarikhdan sediakan Surat Akaun Sumpah.
- Jika pihak syarikat, hendaklah diturunkan ke atas Borang 19B dan 19D Cop Mohor Syarikat dan ditandatangani oleh dua orang yang telah dilantik oleh Lembaga Pengarag Syarikat. Borang hendaklah menyatakan nama serta jawatan yang dipegang dalam syarikat.
- Jika pihak bank, mesti mempunyai Noting PA (Surat Kuasa Wakil) yang telah didaftarkan di Pejabat Tanah.


Bayaran Pendaftaran
- Bayaran bagi setiap satu hakmilik yang ingin dikaveatkan ialah RM 60.00.
- Bayaran bagi setiap Noting PA ialah RM20.00
- Bayaran Notis kepada Tuan Tanah ialah RM 5.00 bagi setiap hakmilik.

my government1malaysiamampuesolat jakimmsc

 

 
Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol, Kompleks Pentadbiran Daerah, 72120 Bandar Seri Jempol,  Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 606-4585200 | Fax: 606-4581242 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ke Atas