Pilihan Bahasa

Bahasa Malaysia | English

Bahasa Lain

gallery icon publication icon download icon

Pendaftaran Pindahmilik Tanah (Borang14A KTN)

Apa Itu Pindahmilik?

Pindahmilik ialah pertukaran pemilik tanah kepada orang lain.

Apa Yang Diperlukan?

A Borang 14A KTN
- Pastikan dokumen ini dilengkap dan disetemkan
- Pastikan nama dan no kad pengenalan pemberimilik adalah sama dengan yang tercatat di dalam hakmilik.
- Jika pemberimilik adalah syarikat sila pastikan bahawa wujudnya cop mohor syarikat berserta jumlah penandatangan yang dibenarkan melalui resolusi syarikat berkenaan.


B Borang PDS (Taksiran Duti Setem)
- Borang telah dikemukakan untuk penilaian dan ditaksirkan. Setem hasil dengan jumlah yang ditetapkan telah dilekat, dimati dan direkodkan.


C Geran / Hakmilik Tanah
- sila bawa bersama geran / hakmilik asal.


D Bil Cukai Tanah
- Bil Cukai Tanah serta tunggakan (jika ada) perlu diselesaikan dahulu. Sila juga bawa resit resmi berkaitan dengan pembayaran ini.


E Surat Kebenaran (jika terdapat Sekatan Kepentingan)

my government1malaysiamampuesolat jakimmsc

 

 
Pejabat Daerah Dan Tanah Jempol, Kompleks Pentadbiran Daerah, 72120 Bandar Seri Jempol,  Negeri Sembilan Darul Khusus
Tel : 606-4585200 | Fax: 606-4581242 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ke Atas