Misi

 Melaksanakan pembangunan Daerah Jempol menerusi pembangunan fizikal, modal insan dan pemeliharaan alam sekitar serta memastikan sistem penyampaian yang memenuhi kehendak pelanggan..

Visi 

Menjadikan Daerah Jempol sebuah daerah yang maju dan sejahtera menerusi pembangunan yang seimbang pada tahun 2020.

 

 

 Objektif Jabatan
 
  1. Meningkatkan Permodenan Pentadbiran Daerah Dengan Melaksanakan Komputerisasi Selaras Dengan Perkembangan Teknologi Perhubungan Dan Maklumat (ICT)
  2. Meningkatkan Anggota Perkhidmatan Awam Yang Berpengetahuan (K – Pekerja) Sebagai Pemangkin Kecekapan Perkhidmatan Kerajaan Di Peringkat Daerah
  3. Meningkatkan Kualiti Hidup Masyarakat Sebagai Asas Perpaduan Melalui Perlaksanaan Progrram Pembangunan Fizikal Dan Sosial Yang Pesat
  4. Memberi Kempimpinan Dan Menyelaraskan Aktiviti – Aktiviti Agensi – Agensi Negeri Dan Persekutuan Di Peringkat Daerah